SENARAI IPTA DI MALAYSIA

IPTA DI MALAYSIA

UniversitiCiri-Ciri
Universiti Penyelidikan
 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Bidang pengajian berfokuskan penyelidikan
 • Kemasukan yang kompetitif
 • Pensyarah berkualiti
 • Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 50:50
Universiti Komprehensif
 1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 2. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 3. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 4. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Pelbagai bidang pengajian
 • Kemasukan yang kompetitif
 • Pensyarah berkualiti
 • Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 70:30
Universiti Berfokus
 1. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 2. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 3. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 4. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 5. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 6. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 7. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 8. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 9. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 10. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 11. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 • Bidang pengajian berfokuskan penyelidikan
 • Kemasukan yang kompetitif
 • Pensyarah berkualiti
 • Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 50:50