Kaedah Pelaksanaan

-          MEWUJUDKAN SATU MEDIUM UNTUK KAUNSELOR & GBK MAHUPUN KAUNSELOR BERDAFTAR BERINTERAKSI DI FB DAN BLOG-BLOG YANG ADA.

-          PENUBUHAN “ONE STOP CENTER” DENGAN KERJASAMA KLINIK KAUNSELING RAHIM YANG TELAH SEDIA BEROPERASI DI JB.